Muốn sang tên nhà cho con mới 13 tuổi có được không?

(VOH) – Vợ chồng muốn sang tên nhà cho con còn nhỏ dưới 18 tuổi thì có được không? nếu ủy quyền nhà cho con thì người con cần bao nhiêu tuổi mới ủy quyền được?

Sự kiện: tư vấn pháp luật

"Vợ chồng tôi muốn sang tên căn nhà đang ở cho con tôi, nhưng con tôi mới có 13 tuổi thì có được không? bao nhiêu tuổi thì mới được đứng tên chủ sở hữu nhà ở đất ở? Trường hợp tôi không muốn sang tên mà làm giấy ủy quyền cho con tôi toàn quyền ở, mua bán, sang nhượng cho thuê…. thì sau này khi tôi mất đi thì giấy ủy quyền có còn hiệu lực không?  Nếu con tôi là người được ủy quyền thì con tôi phải bao nhiêu tuổi thì tôi mới có thể làm thủ tục ủy quyền cho phù hợp qui định pháp luật?"

Luật sư Nguyễn Thế Hùng, Đoàn luật sư TPHCM tư vấn,

Việc sang tên căn nhà thuộc sở hữu riêng của vợ chồng bạn đang ở cho con là một quan hệ pháp luật dân sự trong đó các bên bình đẳng về mặt pháp lý, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ dân sự trước pháp luật. Thủ tục hành chính cần thực hiên trong việc này là con của vợ chồng bạn sẽ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Luật điều chỉnh việc bạn hỏi là Luật Đất đai 2013 và Bộ luật dân sự 2015. Hiện các văn bản luật này không có điều khoản nào quy định cụ thể về độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho con là người chưa thành niên, bạn cần lưu ý rằng, theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015, thì người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi còn giao dịch dân sự của người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi muốn xác lập phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Trong trường hợp này, con của bạn mới 13 tuổi cho nên mọi giao dịch dân sự được thiết lập với con bạn, trong đó có giao dịch sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà như vợ chồng bạn muốn, đều phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, ở đây là chính vợ chồng bạn, theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật dân sự năm 2015: Cha mẹ người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên.

Bạn hỏi là trong trường hợp vợ chồng bạn không muốn sang tên mà làm giấy ủy quyền cho con để con bạn có toàn quyền ở mua bán, sang nhượng sau này mà lỡ không may bạn qua đời thì giấy ủy quyền có còn hiệu lực không?

Về việc này, theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015, thì đại diện theo ủy quyền sẽ chấm dứt trong trường hợp người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết.

Như vậy, trường hợp ủy quyền của vợ chồng bạn cho con, nếu bên ủy quyền qua đời đột ngột thì việc ủy quyền không còn giá trị pháp lý, vì khi một bên ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết thì hợp đồng ủy quyền cũng đương nhiên chấm dứt.

Bạn cũng hỏi là nếu vợ chồng bạn muốn chon thủ tục ủy quyền thì con bạn phải bao nhiêu tuổi mới có thể nhận việc ủy quyền?

Theo quy định của pháp luật, chủ thể thực hiện quyền định đoạt phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi dân sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị rơi vào các trường hợp bị hạn chế, bị mất năng lực hành vi hoặc là có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi.

Theo khoản 3, khoản 4 Điều 21 BLDS 2015 thì người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký, phải được người đại diện đồng ý.

Như vậy, dù con bạn mới 13 tuổi nhưng bạn vẫn có thể giao kết hợp đồng ủy quyền, nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người đó mà cụ thể trong trường hợp này chính là vợ chồng bạn.

>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>> Mua Đất Vì Thay Đổi Qui Hoạch Người Bán Bắt Trả Thêm Tiền Có Đúng Không?

>>> Khi Nào Bỏ Khung Giá Đất Và Sẽ Xác Định Giá Đất Theo Nguyên Tắc Thị Trường?

>>> Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Thì Có Cần Sự Đồng Ý Của Các Con Không?

>>> Người Được Ủy Quyền Có Được Ủy Quyền Lại Cho Một Người Khác Không?

>>> Mua Đất Bằng Giấy Tay: Người Bán Không Tách Sổ, Phải Làm Sao?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo