Radio FM 95.6 Mhz đang phát sóng

Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Văn minh đô thị

14:00 – 15:00 mỗi ngày

Nội dung: Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Văn minh đô thị

Chương Trình tiếp theo - FM 95.6 Mhz

  • 15:00 – 16:00Giao thông và Âm nhạc - 15:30: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City

  • 16:00 – 17:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 17:00 – 18:00Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Nhịp sống Sài Gòn

  • 18:00 – 19:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 19:00 – 19:30ĐÊM THÀNH PHỐ

  • 19:30 – 20:00ĐÊM THÀNH PHỐ

  • 20:00 – 21:00ĐÊM THÀNH PHỐ

  • 21:00 – 22:00Một thời hào hùng và lãng mạn - Bạn có thư !

  • 22:00 – 23:00Khúc nhạc tình

Đọc Báo