Radio FM 95.6 Mhz đang phát sóng

Sàigòn FM

06:00 – 08:00 mỗi ngày

Nội dung: Sài Gòn FM

Chương Trình tiếp theo - FM 95.6 Mhz

  • 08:00 – 10:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 10:00 - 11:00Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City - 10:30: Giao thông và Âm nhạc

  • 11:00 - 13:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 13:00 - 14:00Giao thông và Âm nhạc - 13:30: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City

  • 14:00 - 14:30Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)

  • 14:30 - 15:00Giao thông và Âm nhạc

  • 15:00 – 16:00Giao thông và âm nhạc - 15:30: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City

  • 16:00 – 17:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 17:00 – 17:30Đi an toàn, về hạnh phúc

  • 17:30 - 19:00Nhịp sống Sài Gòn

Đọc Báo