Radio FM 95.6 Mhz đang phát sóng

Thời sự

05:30 – 06:00 mỗi ngày

Nội dung: Thời sự

Chương Trình tiếp theo - FM 95.6 Mhz

  • 06:00 – 08:00Sài Gòn FM

  • 08:00 – 10:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 10:00 – 10:30Giao thông và Âm nhạc

  • 10:30 – 11:00ĐÔ THỊ SỐ

  • 11:00 – 13:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 13:00 – 14:00Giao thông và Âm nhạc

  • 14:00 – 15:00Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM) - 14:30: Văn minh đô thị

  • 15:00 – 16:00Giao thông và Âm nhạc

  • 16:00 – 17:00Nhịp sống Sài Gòn

  • 17:00 – 18:00Đi an toàn, về hạnh phúc - 17:30: Nhịp sống Sài Gòn

Đọc Báo