Radio AM 610Khz đang phát sóng

VOH kết nối

10:00 – 10:30 mỗi ngày

Nội dung: VOH kết nối

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 10:30 – 11:00Sáng tạo để phát triển

  • 11:00 – 11:30Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

  • 11:30 – 12:00Kỹ năng vào đời

  • 12:00 – 12:30Thông tin & quảng cáo

  • 12:30 – 13:00Thông tin & quảng cáo

  • 13:00 – 13:05Bản tin

  • 13:05 – 14:00SÂN KHẤU TRUYỀN THANH

  • 14:00 – 14:30Bác sĩ của bạn

  • 14:30 – 15:00Thanh niên ngày mới

  • 15:00 – 15:05Bản tin

Đọc Báo