Radio AM 610Khz đang phát sóng

Sức khoẻ cộng đồng

14:30 – 15:00 mỗi ngày

Nội dung: Sức khoẻ cộng đồng

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 15:00 – 15:05Bản tin

  • 15:05 – 15:30BÀN TRÒN VĂN HỌC

  • 15:30 – 16:00GIAO THÔNG 365

  • 16:00 – 16:10Warm up XSKT

  • 16:10 – 16:45Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

  • 16:45 – 17:00Thông tin & quảng cáo

  • 17:00 – 17:45Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

  • 17:45 – 18:00TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN CUỘC SỐNG

  • 18:00 – 18:30An toàn là hạnh phúc

  • 18:30 – 19:00Nông thôn mới

Đọc Báo