Radio AM 610Khz đang phát sóng

Thời sự

05:30 – 06:00 mỗi ngày

Nội dung: Thời sự

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 06:00 – 06:30An toàn là hạnh phúc

  • 06:30 – 07:00Thông tin & quảng cáo

  • 07:00 – 07:30Sức khỏe cộng đồng

  • 07:30 – 08:00Thời sự

  • 08:00 – 08:30Chuyển động đô thị

  • 08:30 – 09:00Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

  • 09:00 – 09:05Bản tin

  • 09:05 – 10:00Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG

  • 10:00 – 10:30VOH kết nối

  • 10:30 – 11:00Sức khoẻ cộng đồng - Chung tay phòng chống dịch bệnh

Đọc Báo