Radio AM 610Khz đang phát sóng

Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

08:30 – 09:00 mỗi ngày

Nội dung: Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 09:00 – 09:05Bản tin

  • 09:05 – 10:00Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: TÂM AN, VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

  • 10:00 – 10:30ĐI GIỮA THÀNH PHỐ NGHĨA TÌNH

  • 10:30 – 11:00GIAO LƯU CUỐI TUẦN (An toàn tiết kiệm điện)

  • 11:00 – 11:30Thời sự

  • 11:30 – 12:00CLB Tuổi Trẻ

  • 12:00 – 12:10Thông tin & quảng cáo

  • 12:10 – 13:00Thông tin & quảng cáo

  • 13:00 – 14:00Bản tin - 13:05: SẮC MÀU SÂN KHẤU

  • 14:00 – 16:00Trực tiếp BÔNG LÚA VÀNG - 15:30: Nhân lực và Phát triển

Đọc Báo