Radio AM 610Khz đang phát sóng

Thời sự

17:00–17:45 mỗi ngày

Nội dung: Thời sự

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 17:45–18:00NHỊP SỐNG NỮ CÔNG NHÂN

  • 18:00–18:30KINH TẾ

  • 18:30–19:00Nông thôn mới

  • 19:00–19:30Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh

  • 19:30–20:00ĐÔ THỊ SỐ

  • 20:00–21:00Nông thôn

  • 21:00–21:25Thời sự

  • 21:25-21:30Giới thiệu chương trình

  • 21:30-21:45DẠY TIẾNG PHÁP

  • 21:45-22:30Sát cánh cùng Gia đình Việt

Đọc Báo