Radio AM 610Khz đang phát sóng

Thời sự

05:30 – 06:00 mỗi ngày

Nội dung: Thời sự

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 06:00 – 06:30Vì thành phố có chất lượng sống tốt

  • 06:30 – 07:00Thông tin & quảng cáo

  • 07:00 – 07:30Tạp chí Người lao động

  • 07:30 – 08:00Thời sự

  • 08:00 – 09:00Sắc màu sân khấu

  • 09:00 – 10:00SÀN DIỄN: ĐỜI VÀ NGHỀ

  • 10:00 - 10:30GÕ CỬA THÀNH CÔNG

  • 10:30 – 11:00Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ

  • 11:00 – 12:00Thời sự - 11:30: CLB Tuổi Trẻ

  • 12:00 – 13:00Thông tin & quảng cáo

Đọc Báo