Radio AM 610Khz đang phát sóng

Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

17:00 – 17:45 mỗi ngày

Nội dung: Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 17:45 – 18:00TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN CUỘC SỐNG

  • 18:00 – 18:30An toàn là hạnh phúc

  • 18:30 – 19:00Nông thôn mới

  • 19:00 – 19:30Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh

  • 19:30 – 20:00ĐÔ THỊ SỐ

  • 20:00 – 21:00Nông thôn

  • 21:00 – 21:25Thời sự

  • 21:25 – 21:30Giới thiệu chương trình ngày mai

  • 21:30 – 22:00NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

  • 22:00 – 22:30BÀN TRÒN ĐÔ THỊ

Đọc Báo