Radio AM 610Khz đang phát sóng

Đầu tư phát triển

07:00 – 07:30 mỗi ngày

Nội dung: Đầu tư phát triển

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 07:30 – 08:00Thời sự

  • 08:00 – 08:30Hướng đến nền Hành chính hiệu quả

  • 08:30 – 09:00Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

  • 09:00 – 09:05Bản tin

  • 09:05 – 10:00Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: Diễn đàn doanh nghiệp

  • 10:00 – 10:30VOH kết nối

  • 10:30 – 11:00Giao lưu cuối tuần

  • 11:00 – 11:30Thời sự

  • 11:30 – 12:00CLB Tuổi Trẻ

  • 12:00 – 12:10Thông tin & quảng cáo

Đọc Báo