Radio AM 610Khz đang phát sóng

CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ

08:00 – 08:30 mỗi ngày

Nội dung: CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ

Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 08:30 – 09:00Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

  • 09:00 – 09:05Bản tin

  • 09:05 – 10:00Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KẾT NỐI TRI THỨC

  • 10:00 – 10:30NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

  • 10:30 – 11:00Chung tay vì môi trường

  • 11:00 – 11:30Thời sự

  • 11:30 – 12:00An ninh đời sống

  • 12:00 – 12:10Thông tin & quảng cáo

  • 12:10 - 13:00Thông tin & quảng cáo

  • 13:00 – 14:00Bản tin - 13:05: Đờn ca tài tử

Đọc Báo