Từ 10/6/2022, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với các chức danh bác sĩ

(VOH) - Theo thông tư 03/2022/TT-BYT mà Bộ Y tế mới ban hành ngày 26/4/2022 đã bỏ các tiêu chuẩn phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học với các chức danh bác sĩ hạng I, II, III.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật

Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

chứng chỉ ngoại ngữ

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của bác sĩ từng hạng I, II, III được sửa đổi như sau:

- Đối với bác sĩ cao cấp (hạng I):

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

-Đối với bác sĩ chính (hạng II):

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng - Hàm - Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đối với bác sĩ (hạng III):

+ Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Như vậy, so với Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì quy định mới của Thông tư 03/2022/TT-BYT đã bỏ các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học mà yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 

Theo thông tư Liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 qui định:

...

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Theo thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số qui định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế chỉ cần:

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

 

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>>  Từ Ngày 15/1/2020: Chấm Dứt Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C

>>>> Một Số Trường Đại Học Dừng Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ, Công Nghệ Thông Tin

>>>> Quy Định Mới Về Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Tin Audio Liên Quan

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo