Từ ngày 15/1/2020: Chấm dứt cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

(VOH) - Một qui định được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ bãi bỏ quy định về cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Ngày 26/11/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Hình minh họa

Theo đó, kể từ ngày 15/01/2020, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C tại Quyết định 30 sẽ bị bãi bỏ.

Cụ thể, sẽ bao gồm một số nội dung Chương 3 Quyết định 30 như:

Đối tượng và điều kiện dự kiểm tra;  Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự kiểm tra đối với thí sinh tự do; Nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra; Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ; Xếp loại kết quả kiểm tra; Quy định đối với cán bộ coi kiểm tra, chấm kiểm tra;…

Thông tư cũng qui định các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên vẫn có giá trị sử dụng.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ra đời cách đây 26 năm, từ năm 1993 (Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C) dùng để đánh giá trình độ Anh ngữ của người học tiếng Anh tại Việt Nam. 

Sau đó, dù có nhiều quy định mới về đánh giá năng lực ngoại ngữ nhưng loại chứng chỉ A, B, C vẫn tồn tại. Đến nay thì chấm dứt bằng việc dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ từ ngày 15/1/2020.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Một Số Trường Đại Học Dừng Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ, Công Nghệ Thông Tin

>>>> Quy Định Mới Về Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo