Quy định mới về tiêu chuẩn Trưởng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

(VOH) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn của chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2019.

Theo thông tư 10/2019/TT-BGDĐT đã quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo (gọi chung là trưởng phòng, phó trưởng phòng) thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Ảnh chụp Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT

Ảnh chụp Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT

1. Các tiêu chuẩn cụ thể cho chức danh Trưởng phòng gồm:

Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc tương đương; hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

 Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

2..Với chức danh Phó Trưởng phòng cần các tiêu chuẩn sau:

Có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên.

Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

- Cả 2 chức danh này cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng hoặc tương đương.

Ngoài ra, các chức danh này còn phải có các tiêu chuẩn về năng lực phẩm chất sau:

Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý, xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo.

Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

BT(tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo