Báo chí đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nhân văn - Thời sự 5g30 19/3/2023

Ý kiến đại biểu tại Hội Báo toàn quốc 2023: Tạo lập không gian văn hoá trong hoạt động báo chí là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, nhằm góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng ngày càng chuyên nghiệp

VOH

Bình luận

Đọc Báo