Khi làm căn cước công dân có bắt buộc phải cung cấp nhóm máu hay không?

(VOH) - Khi làm căn cước công dân có bao nhiêu mục thông tin mà người công dân cung cấp cho cơ quan chức năng để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Sự kiện: Tư vấn pháp luật

"Xin cho tôi hỏi khi làm căn cước công dân, thì người làm căn cước công dân có bắt buộc phải cung cấp nhóm máu của mình cho cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp CCCD hay không?", một bạn đọc hỏi.

Luật sư Nguyễn Thế Hùng, Đoàn luật sư TPHCM tư vấn,

Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 9 Luật căn cước công dân năm 2014.

Điểm m khoản 1 của Điều 9 quy định về viêc thu thập thông tin về nhóm máu, theo đó khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu;

Khoản 2 Điều 9 quy định: Trường hợp thông tin, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân.

Từ quy định trên đây, có thể hiểu rằng, thông tin về nhóm máu khi bạn làm căn cước công dân không phải là một thông tin bắt buộc phải có. Nhóm máu chỉ được cập nhật khi bạn có yêu cầu đồng thời cung cấp được bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của bạn cho cơ quan chức năng.

Luật Căn cước công dân 

Điều 9. Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Giới tính;

d) Nơi đăng ký khai sinh;

đ) Quê quán;

e) Dân tộc;

g) Tôn giáo;

h) Quốc tịch;

i) Tình trạng hôn nhân;

k) Nơi thường trú;

l) Nơi ở hiện tại;

m) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

n) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

o) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ;

p) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Có Cần Thiết Phải Đổi Căn Cước Công Dân Trước Tháng 7/2021?

>>>> Bộ Công An Ban Hành Thông Tư Về Mẫu Thẻ Căn Cước Công Dân Mới Có Gắn Chip

>>>> Thủ Tục Cấp, Đổi Thẻ Căn Cước Công Dân Theo Qui Định Mới Nhất

>>>> Mất Bản Gốc Giấy Khai Sinh Có Được Cấp Lại Bản Mới Không?

>>>> Bộ Công An Ra Thông Tư Quy Định Thẻ Căn Cước Công Dân

>>>> Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Là Gì ?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Đọc Báo