Khi đổi thông tin về CMND hay CCCD có phải thông báo với cơ quan thuế?

(VOH) – Một số bạn đọc đã có thắc mắc “Khi người dân thay đổi CMND thành CCCD thì có phải thông báo cho cơ quan thuế? ”

Sự kiện: Tư vấn pháp luật

Người dân đang làm các thủ tục đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ sang căn cước công dân có gắn chíp. Do đó, mỗi người dân được cấp CCCD gắn chíp sẽ có một mã định danh hay nói cách khác số CMND của người dân sẽ được cập nhật, thay đổi.

Do đó các giao dịch cá nhân với cơ quan thuế, người dân phải chủ động thông báo với cơ quan thuế để cập nhật dữ liệu thuế cá nhân.

CCCD có gán chip

Căn cước công dân có gắn chip. Ảnh minh họa

Có hai cách để cá nhân gửi thông báo. Đó là đến cơ quan thuế để gửi thông báo hoặc thông qua cơ quan hiện đang chi trả thu nhập (ví dụ: như nơi làm việc). Cụ thể như sau:

Cách 1: người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế. Thực hiện theo cách này, người nộp thuế thực hiện kê khai các thông tin muốn thay đổi tại mẫu 08-MST theo Thông tư số 105/2020/BTC và đính kèm CMND/CCCD bản photo, hoặc bản photo các tài liệu có liên quan đến việc thay đổi thông tin nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp cấp mã số thuế cho cá nhân.

Cách 2: áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập do cùng một cơ quan thuế quản lý thì người nộp thuế có thể thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập. Cá nhân gửi bản photo các giấy tờ có liên quan đến thay đổi thông tin cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan này có trách nhiệm lập tờ khai theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT (kèm theo Thông tư 105/2020/BTC). Trên tờ khai đánh dấu vào ô “thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi. Cơ quan chi trả thu nhập gửi cơ quan thuế quản lý đơn vị.

Hiện nay, ngoài vấn đề thay đổi thông tin về CMND và CCCD, thì mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc của kỳ thuế 2020 cũng được nhiều người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế.

Theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân thì mức giảm trừ gia cảnh mới được chỉnh chỉnh tăng lên cụ thể:

Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; Mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, người nộp thuế sẽ được tính từ thời điểm ngày 1/1/2020 khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp, hợp tác xã

□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

□ Khác

1. Tên người nộp thuế:

2. Mã số thuế:               

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:                  

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                            ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

-…..

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê BK02-ĐK-TCT

- ….

124 Lò Đúc - Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

 

 

 

 

 

Bổ sung đơn vị phụ thuộc...

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

…., ngày: …./…../……………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Nghị Định Mới Về Mức Lương Cơ Sở Từ Ngày 1/7/2019

>>>> Tính Lương Cho Các Ngày Làm Thêm, Ngày Nghỉ Như Thế Nào?

>>>> Mức Đóng BHXH Bắt Buộc Sau Khi Tăng Lương Từ Tháng 7/2019

>>>>  Khi Nào Người Lao Động Nghỉ Làm Vẫn Được Hưởng Nguyên Lương?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo