Người dân được thoả thuận về thời gian, địa điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

(VOH) – Kể từ ngày 8/2/2021, Nghị định 148/2020 NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sẽ có những thay đổi quan trọng liên quan đến Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất.

1. Người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) với cơ quan cấp. 

Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, Khoản 19 Điều 1 quy định:

Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy, có thể hiểu người dân có thể thỏa thuận để làm Giấy chứng nhận QSDĐ, QSSHNO và tài sản khác gắn liền với đất tại nhà, theo nhu cầu trong khoản thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh.

cấp sổ đỏ

2/ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp GCN. 

Khoản 19 Điều 1 của Nghị định 148/2020 NĐ-CP sửa đổi Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là:

- Văn phòng đăng ký đất đai.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (quy định mới bổ sung thêm).

Như vậy theo qui định mới này thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Dồn điền đổi thửa không còn được cấp GCN mới

Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148 quy định một trong những trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ, QSSHNO và tài sản khác gắn liền với đất cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

Trước đây theo điểm c khoản 1  Điều 76 Nghị định 43 quy định trường hợp được cấp sổ đỏ mới còn có trường hợp “do dồn điền đổi thửa”.

4. Thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định theo bản án, quyết định của tòa.

Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Theo khoản 26 này bổ sung quy định thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án  để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

5. Sửa quy định cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở.

Liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về một số giấy tờ mà chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công trình gồm:

+ Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó;

+ Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>>  Mất Giấy Mua Bán Đất Viết Tay, Làm Sổ Đỏ Được Không?

>>>> Chuyển Đất Trồng Cây Thành Đất Ở Được Không?

>>>> Phường Không Cho Làm Sổ Đỏ Đúng Không

>>>> Mua Đất Bằng Giấy Tay: Người Bán Không Tách Sổ, Phải Làm Sao?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo