Nghỉ việc có được tiếp tục sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế không?

(VOH) - Có độc giả hỏi, đã nghỉ việc tại cơ quan nhà nước thì có được sử dụng thẻ BHYT không, nếu tiếp tục tự đóng tiền BHYT để sử dụng thẻ được không?

Xin cho em hỏi, em vừa nghỉ việc tại một doanh nghiệp nhà nước, vậy em có thể khám bệnh bằng thẻ BHYT của cơ quan được không? Thẻ bảo hiểm y tế của em còn giá trị sử dụng hay không? Có phải nộp lại thẻ BHYT hay không? Nếu em muốn tự đóng tiền BHYT thì có được tiếp tục sử dụng thẻ BHYT này không?

văn phòng luật sư

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn

Tại điểm a mục 2.1 Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

“2.1. Đơn vị

a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.”

Bên cạnh đó, tại điểm 9.7 Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017 quy định:

“9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.”

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc thì đơn vị chỉ cần thực hiện thủ tục báo giảm lao động gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội mà không cần thu lại thẻ bảo hiểm y tế. Và thẻ bảo hiểm y tế của người lao động sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng báo giảm lao động.

Theo quy định tại Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 trường hợp người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì tháng đó không phải đóng BHXH, BHTN, BHYT. Do đó, nếu bạn nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không có cơ sở để đóng các loại bảo hiểm trên. Đây là bảo hiểm bắt buộc nên bạn không thể tự mình đóng bảo hiểm tại cơ quan bảo hiểm xã hội được.

Xin cám ơn luật sư.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Những Đối Tượng Nào Được Hưởng Trợ Cấp Xã Hội?

>>>> Bị Tai Biến Liệt Nửa Người, Có Được Lãnh Trợ Cấp ?

>>>> Bị Tai Nạn Lao Động Mà Không Được Đền Bù, Phải Làm Sao ?

>>>> Bị Cho Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, Không Được Trả Lương?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo