Muốn nghỉ việc trước hợp đồng để đi làm nơi khác được không?

(VOH) – Bạn đọc gửi thư hỏi muốn nghỉ việc trước hợp đồng nhưng công ty không cho thì nghỉ ngang được không?

Tôi ký hợp đồng làm việc với công ty TNHH tư nhân thời hạn hợp đồng là 2 năm. Nay tôi muốn xin nghỉ việc tại đây (để đi làm tại chổ khác) mà công ty không cho và yêu cầu làm cho hết thời gian hợp đồng (còn 8 tháng nữa mới hết). Vậy tôi có thể nghỉ "ngang" được không? Có bị gì không?

Xin luật sư tư vấn.

Luật sư Vũ Mạnh Hòa, văn phòng luật sư Quang Trung tư vấn:

Theo Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

Nếu người lao động thuộc một trong những trường hợp trên thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Hợp đồng lao động của bạn thuộc loại hợp đồng xác định thời hạn, có thời hạn trong 24 tháng do đó khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

Ngoài ra Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP cũng hướng dẫn chi tiết các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn như sau:

“Điều 11. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm d Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp sau đây:

a) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

b) Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;

c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.”

Theo đó, nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng với quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như Điều 37 trên thì được gọi là chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. Còn nếu như chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định như trên thì là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012.

Cảm ơn luật sư.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Nghỉ Bệnh Không Lương Có Phải Đóng Các Loại Bảo Hiểm ?

>>>> Những Đối Tượng Nào Được Hưởng Trợ Cấp Xã Hội?

>>>> Bị Tai Nạn Lao Động Mà Không Được Đền Bù, Phải Làm Sao ?

>>>> Bị Cho Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, Không Được Trả Lương?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo