Những vị trí công tác nào của công chức, viên chức phải định kỳ chuyển đổi?

(VOH) - Qui định của Bộ Nội vụ mới ban hành qui định công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 8 lĩnh vực sau ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật

Ngày 12/3/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, 8 danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm:

  1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
  2. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
  3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế;
  4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp;
  5. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp;
  6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
  7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo;
  8. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại danh mục trên là từ đủ 3 đến 5 năm.

Thông tư số 03/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2022

Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> 6 Việc Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Không Được Làm Theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018

>>>> Từ 20/12/2020 - Ai Phải Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Hằng Năm?

>>>> Cán Bộ Phường, Xã Có Phải Chuyên Viên-Công Chức?

>>>> Kê Khai Lý Lịch Không Trung Thực Ở Mức Độ Nào Thì Bị Kỷ Luật Khiển Trách ?

>>>> Từ 1/7/2020 Công Chức Đã Nghỉ Hưu Vẫn Có Thể Bị Xử Lý Kỷ Luật

>>>> Tính Lương Cho Các Ngày Làm Thêm, Ngày Nghỉ Như Thế Nào?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Đọc Báo