Người lao động cần điều kiện gì để nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

(VOH) - Chương trình có nhận được thư của bạn đọc cho biết, các bạn đang làm việc nhưng phải nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động thì cần làm gì để nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTG điều kiện, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do người sử dụng lao động (doanh nghiệp) gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 được quy định cụ thể như sau:

Người lao động được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Điều kiện được hỗ trợ:

1/ Cụ thể, Quyết định 15/2020/QĐ-TTG qui định:  Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020.

2/ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3/ Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương cho người lao động.

Hồ sơ gồm:  

Danh sách người lao động đủ điều kiện theo quy định, bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quí 1 năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Thủ tục để nhận hỗ trợ:

Bước 1: Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đủ điều kiện theo quy định  gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này.

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở gồm:

- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đủ điều kiện theo quy định  gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương.

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quí 1 năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Bước 4:

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 5:

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Theo trình tự qui định trên thì người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động cần phối hợp để lập danh sách người lao động đủ điều kiện được nhận hỗ trợ cũng như hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để thực hiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ đã ban hành về  thực hiện các chính sách, biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Nghỉ Hưu Theo Diện Mất Sức Lao Động Cần Điều Kiện Gì?

>>>> Mức Đóng BHXH Bắt Buộc Sau Khi Tăng Lương Từ Tháng 7/2019

>>>> Bị Tai Nạn Lao Động Mà Không Được Đền Bù, Phải Làm Sao ?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo