Hỗ trợ người lao động thực hiện tốt quyền bầu cử - Thời Sự 5g30 17/5/2021

(VOH) - Việc bảo đảm chất lượng trong lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là rất quan trọng.

Khi giới thiệu người tham gia ứng cử, các cơ quan liên quan đều mong muốn người được giới thiệu sẽ trúng cử 100%. Đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân người ứng cử, mà còn là niềm vui và niềm tự hào của cơ quan. Tuy nhiên, quyền quyết định lựa chọn cuối cùng thuộc về cử tri và cử tri sẽ rất sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật xứng đáng. Tổ chức công đoàn thành phố đã và đang có rất nhiều hoạt động, xuyên suốt từ cấp trên cơ sở đến từng cơ sở, nhằm tranh thủ sự đồng thuận của doanh nghiệp, giúp người lao động nắm chắc, hiểu sâu, chủ động tham gia ngày hội của toàn dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Kỳ 2 của Tọa đàm “Phát huy vai trò của công đoàn, người lao động trong công tác bầu cử”, chủ đề: “Hỗ trợ người lao động thực hiện tốt quyền bầu cử” với phần tham gia của các vị khách mời:

- Ông Hồ Xuân Lâm, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm tư vấn Luật, Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận Bình Tân.

Kỳ 1: Phát Huy Vai Trò Của Công Đoàn, Người Lao Động Trong Công Tác Bầu Cử

Huệ Như

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo