Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn - Xin chào tuổi thơ 22/7/2022

Vừa là một nhạc sĩ, vừa là một nhà giáo, mái trường, thầy cô, học trò đã đi vào các sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn rất tự nhiên.

Sự kiện: Xin chào tuổi thơ

Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, ông tốt nghiệp Đại học Sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương Hà Nội (1980-1983). Nhập ngũ (1984-1985) làm công tác văn hóa, văn nghệ thuộc Cục Chính trị Binh đoàn Tây Nguyên. 1987, dạy âm nhạc và tham gia viết giáo trình, tài liệu giảng dậy âm nhạc cho ngành giáo dục (đồng thời học và tốt nghiệp Đại học Sáng tác Âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh).

Vừa là một nhạc sĩ, vừa là một nhà giáo, mái trường, thầy cô, học trò đã đi vào các sáng tác của ông rất tự nhiên. Nhạc sĩ từng chia sẻ: “ Ở đâu đó trong các bài hát mà tôi đã viết về thầy cô và mái trường, tôi lại thấy có cả mình trong đó - một nhà giáo, người kĩ sư tâm hồn. Đó là điều làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc...”.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo