Canh tác lúa Đông Xuân giai đoạn cực trọng - Vui cùng nhà nông 19/02/2018

Khí hậu thời tiết vụ Đông xuân là mùa lạnh làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa, nhà nông cần có biện pháp chăm sóc canh tác cho vụ lúa Đông Xuân hợp lý để đạt hiệu quả cao.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo