Từ 25/12/2019 miễn tập sự cho công chức cấp xã đủ điều kiện

(VOH) – Kể từ ngày 25/12/2019 người được tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã được miễn thực hiện chế độ tập sự theo Thông tư 13/2019/TT-BNV mà Bộ Nội vụ mới ban hành.

Tại Điều 8 Thông tư 13/2019/TT-BNV ban hành vào ngày 6/11/2019 hướng dẫn trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự cho các chức danh công chức cấp xã như: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hoá - xã hội, được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự theo khoản 2 Điều 22 Nghị định 112/2011/NĐ-CP tương ứng với chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng.

Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc như trên, đã làm những công việc phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng.

Ngoài ra, còn bổ sung quy định sau:

Công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo và thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng lương theo niên hạn.

Thông tư 13/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/12/2019.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Áp Dụng Từ Năm 2019

>>>> Nghỉ Hưu Sớm Do Mất Sức Lao Động, Cần Điều Kiện Gì?l

>>>> Nghỉ Hưu Theo Tuổi Nào ?

>>>>53 Tuổi Xin Nghỉ Hưu Sớm Được Không?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo