Nhân dân giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại TPHCM - Từ Nghị quyết đến cuộc sống 29/8/2022

(VOH) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân về quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo