Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Bình Tân tổ chức Hội nghị lần thứ 4 - Tiếng nói từ địa phương 15/07/2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tiến hành hiệp thương nhân sự bổ sung chức vụ Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân cho Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Bình Tân – Nguyễn Việt Quế Sơn.

VOH

MC: Phong Phú – Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo