Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng” - Tiếng nói từ địa phương 20/11/2019

Bình Tân vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng” và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” trong hệ thống Mặt trận.

VOH

MC: Nhã Quỳnh - Phong Phú

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo