Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật - Tiếng nói từ địa phương 30/09/2020

Hội Luật gia Thành phố vừa phối hợp Hội Luật gia quận Bình Tân và UBND phường Bình Trị Đông, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật Hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật

VOH

MC: Phong Phú - Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo