Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 - Tiếng nói từ địa phương 18/09/2019

Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân vừa tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

VOH

MC: Nhã Quỳnh - Phong Phú

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo