Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Tiếng nói từ địa phương 11/12/2019

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tư tưởng của Người về vấn đề này có quan điểm cơ bản, cốt lõi và nhất quán.

VOH

MC: Phong Phú - Nhã Quỳnh

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo