Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị cán bộ - Tiếng nói từ địa phương 27/11/2019

Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VOH

MC: Nhã Quỳnh - Phong Phú

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo