Quan lisei chay hu yaom mada saoh đồng - Tiếng Chăm 15/01/2020

Jiak 7 bilan ni mai, quán lisei chay Diệu Thường dok dalam hẻm sit jalan Hoà Hưng, Quận 10, Ban raya Hồ Chí Minh bak menuac urang dang cang taduan lisei.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo