Pandar kaya ia hu siam lagaih, khang kajap - Tiếng Chăm 12/05/2022

Bruk tua riya pandiak bhang saong ia mbak njom tame di rilo labik di Bhum taneran kraong Cửu Long

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo