Kham merat khik veik bruk nyim tho cam puk Teng - Tiếng Chăm 13/09/2018

Puk Teng di xa Ba Thành, huyen Ba To (Quảng Ngãi) dahlau dhiar hu angan je praong pambauk tal bruk nyim tho cam di urang bangsa H’re. Min, urak ini, bruk ngak nyim ini daok dang anak rilo kan hana.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo