Kadha daoh Cham - Tiếng Chăm 16/09/2018

Danak dak harei ini, ta-a mik-va saong taong abih gauk tui pang kadha daoh tui ragam lagu Cham.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo