Dom po bein di bhum taneran kraong Cuu Long ba gauk pala phun panat - Tiếng Chăm 05/01/2021

Hadei di mbang ia njom mbak biak khang di thun 2020, dom po bein di bhum Taneran kraong Cửu Long ba gauk pala panat.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo