Dom janih vitamin kein ka urang kamei matian - Tiếng Chăm 15/06/2019

Urang kamei matian, lac njauk pabah ginop dom janih dinh dưỡng siam ka rup pabhap. Vitamin haong khoáng chất hu pabah ginop daong ka urang kamei matain khang kadang saong saong siam lagaih ka anek sit

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo