Caga haong dom janih ndap nda ngak patrun kilo hu pablei angaok internet - Tiếng Chăm 26/09/2018

Urak ini, rilo janih ndap nda prang tabaik mangaok internet ndom lac mbuan ngak patrun klo, daok hu pablei biak rilo. Bruk ngak patrun klo biak samar meng dom janih ndap nda ini njauk caik hatai caga.

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo