Binh Duong sangka pato pakai urang ngak naih joi, gheih ngak - Tiếng Chăm 13/05/2022

Binh Duong sangka pato bruk ngak ka rilo urang di bhum palei pala

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo