TPHCM cấp hơn 1,5 triệu giấy chứng nhận  - Thời sự 17g00 16/9/2020

(VOH) - Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, trong 8 tháng năm 2020, Thành phố đã có tổng cộng trên 291.600 trường hợp đăng ký đất đai.

Trong đó, đăng ký biến động là hơn 280.000 trường hợp, đăng ký ban đầu là trên 9.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; bao gồm tổ chức đăng ký gần 450 giấy chứng nhận, cá nhân đăng ký trên 8.600 giấy chứng nhận.

Như vậy, tính đến tháng 8/2020 toàn thành phố đã cấp được gần 1.560.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đạt 97%.

VOH

MC: Minh Phước - Quốc Toàn

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo