Thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức - Thời sự 17g00 10/06/2019

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 10/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Vào đầu giờ phiên làm việc buổi chiều, với đa số phiếu tán thành, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung 1 Điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. VOH có ghi nhận của Thông tín viên tại Hà Nội.

 

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo