Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Nhà lãnh đạo của đổi mới - Thời sự 17g00 05/10/2018

(VOH) - Sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là tổn thất rất lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Suốt cuộc đời hoạt động của mình ông đã có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước cho nhân dân. Nhất là trong giai đoạn ông là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, và sau đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Đó là thời gian Đảng ta đưa đường lối đổi mới toàn diện của Đại hội toàn quốc lần thứ 6 vào cuộc sống. Và chính nhờ những quyết sách đúng đắn cùng sự lãnh đạo tài tình của mình, đồng chí Đỗ Mười đã cùng Đảng ta, cùng đất nước ta vượt qua muôn ngàn khó khăn của buổi ban đầu từng bước đổi mới và thành công.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo