Năm 2021, 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ - Thời sự 11g00 14/4/2021

(VOH) - “Năm 2021, có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và năm 2025 là 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến nă 2020 tối đa 3%, đến năm 2025 là 3,5%” – đây là mục tiêu đặt ra trong phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam được công bố tại hội thảo khoa học về Thị trường bảo hiểm Việt Nam chủ đề “CVII 2021: Tác động của Covid-19, Insurtech, Thị trường và Chính sách” diễn ra ngày 13/4. 

Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu tăng bình quân 20% năm 2020, 15%/năm từ năm 2021 đến năm 2025. Các sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm khác nhau của mọi tổ chức, cá nhân; công nghệ hiện đại được áp dụng trong mọi hoạt động, lĩnh vực của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tham gia bảo hiểm.

VOH

MC: Xuân Khoa - Kim Phượng

Bình luận

Đọc Báo