Liên kết trong phát thanh – xu thế tất yếu để tăng nguồn thu - Thời sự 5g30 18/06/2019

(VOH) - Năm 2019 tiếp tục là năm đầy thách thức khó khăn đối với các cơ quan báo chí nói chung, Đài phát thanh – truyền hình nói riêng.

Nguồn thu của khối phát thanh - truyền hình, đặc biệt là nguồn thu từ quảng cáo của nhiều Đài tiếp tục bị sụt giảm so với năm 2016 (có Đài giảm 30-40% so với cùng kỳ), trong khi nguồn ngân sách cấp cho các Đài còn hạn chế, đặc biệt đối với các Đài phát thanh - truyền hình đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Do vậy, việc phải nghiên cứu, đưa ra một số giải pháp để tăng nguồn thu trong bối cảnh phải thực hiện tự chủ về tài chính là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự tham gia tích cực, nỗ lực phấn đấu không ngừng của các Đài, trách nhiệm, sẻ chia của các cơ quan chủ quản và sự vào cuộc của các cơ quan quản lý trong việc thực hiện hiệu quả, phát triển lớn mạnh. VOH đề cập nội dung này qua bài  Liên kết trong phát thanh - xu thế tất yếu để tăng nguồn thu

 

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo