Khuyến cáo cộng đồng thực hiện tốt thông điệp 5K trong tình hình mới - Thời sự 05g30 18/10/2020

(VOH) - Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng chống dịch.

Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng chống dịch là khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế. 

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo