Đưa công tác Mặt trận lên tầm cao mới - Thời sự 5g30 17/06/2019

(VOH) - đến nay 24 quận, huyện đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện, bảo đảm yêu cầu đề ra và đưa công tác mặt trận lên tầm cao mới.

Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đến nay 24 quận, huyện đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện, bảo đảm yêu cầu đề ra và đưa công tác mặt trận lên tầm cao mới. Tiến độ này là cơ sở để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra đúng kế hoạch. Bài viết của Phóng viên Phương Dung, nhan đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Đưa công tác Mặt trận lên tầm cao mới”

Là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chọn làm điểm để tổ chức đại hội cấp quận, huyện, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12 xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Vì vậy, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được lãnh đạo quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Báo cáo chính trị đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của cả nhiệm kỳ và nêu bật sứ mệnh của mặt trận các cấp trong việc củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa quận 12 ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quận 12 cho biết quận đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mặt trận trong việc tập hợp các giới, các tầng lớp nhân dân để thực hiện Nghị quyết của Đảng và các chương trình phối hợp hành động của mặt trận. Trong nhiệm kỳ vừa qua quận đã xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho một số hộ, cấp học bổng cho con em diện khó khăn đi học. Mặt trận cũng phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các kế hoạch của quận thời gian qua đạt kết quả tốt, góp phần ổn định kinh tế xã hội của quận.

Cũng vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận còn đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quận Tân Bình, khẳng định "Thành viên trong Ủy ban cũng đảm bảo chất lượng, trình độ. Lực lượng cán bộ Ủy viên của Ủy ban thì trẻ. Ở cơ sở các em trẻ, năng động. Tỷ lệ nữ cũng đạt cơ cấu, số lượng. Qua đó giúp thành công trong hoạt động. Có thể đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mình. Làm sao tạo được sự gần gũi của nhân dân đối với Mặt trận nhiều hơn".

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Ông Trần Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè đánh giá: "Nhiệm kỳ vừa qua, công tác vận động các loại quỹ. Thứ nhất là quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc. Quỹ vì người nghèo vận động các nguồn hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức thành viên như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân có rất nhiều chương trình vận động để chăm lo cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn".

Về nhân sự cho nhiệm kỳ mới, ông Trần Nam Đức, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 cho biết, đại hội vừa qua quận có 188 đại biểu tham dự và cơ cấu 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch chuyên trách và 6 phó chủ tịch không chuyên trách. Đại hội cũng đưa ra 5 nội dung thực hiện hành động trong nhiệm kỳ "Trong nhiệm kỳ qua có nhiều nét nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững của quận 5. Được sự chỉ đạo cũng như phối hợp của các ban ngành cùng với Ban giảm nghèo quận 5, đã cơ bản không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí Thành phố và được công nhận hoàn thành trước thời hạn 2 năm".

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Tổ chức, bộ máy và nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc quận ngày càng được đổi mới. Ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 cho biết về phương hướng nhiệm kỳ mới: "Nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ triển khai nhiều nội dung đồng bộ, ngoài tuyên truyền vận động ra thì chủ đề của Đại hội nhiệm kỳ này là: đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển. Trên cơ sở những nội dung đó thì triển khai trên năm chương trình hành động mà nghị quyết đại hội đã được thảo luận ở các cơ sở. Để trên tinh thần đó làm sao hoạt động Mặt trận Tổ quốc thực sự là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp. Đối với thành phố là có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình". 

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận, nhiệm kỳ qua cũng có nhiều đổi mới sáng tạo, bà Đặng Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận chia sẻ: "cách làm mới của Phú Nhuận là chúng tôi khảo sát các hộ dân, doanh nghiệp mà họ đã thực hiện thành công các giao dịch hành chính. Cái phương pháp là đi phỏng vấn trực tiếp. Tránh xuống cơ sở mà gặp vợ hay con thì họ nói cũng không chính xác. Chúng tôi dành nhiều công sức cho những hộ dân mà họ giao dịch thành công. Tức là họ giao dịch rồi thì sự tiếp đón của cơ quan Nhà nước và thái độ phục vụ. Cũng rất vui vì tỷ lệ hài lòng của người dân cũng khá cao".

Qua theo dõi quá trình đại hội của các địa phương, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, nhận xét: "Đại hội Mặt trận các cấp đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong nhân dân, nhiều chỉ tiêu mới được thiết lập, nhiều mô hình, giải pháp hay được tiếp tục nhân rộng trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù của Thành phố".

Để đại hội bảo đảm mục tiêu dân chủ, cởi mở, đoàn kết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban đảng, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị chặt chẽ các điều kiện cho đại hội. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo này, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành công tốt đẹp, xứng đáng với vai trò quan trọng của tổ chức và sự tin tưởng, yêu mến của người dân Thành phố.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo