Đổi mới, sáng tạo trong giáo dục, đào tạo nghề - Thời sự 11g00 3/1/2019

(VOH) - Muốn đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề trước hết phải nâng cao trình độ giáo viên dạy nghề.

Đó là một trong những giải pháp mà các đơn vị đề ra để đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nghề trong thời gian tới với hy vọng công tác đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp của TPHCM sẽ đạt nhiều kết quả.

Minh Hiệp

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo