Đoàn viên, thanh niên xung kích, trưởng thành dưới ngọn cờ Đảng – Thời sự 11g00 26/3/2020

Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng.

Là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp đoàn viên, thanh niên ưu tú cho Đảng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc thực hiện những hoạt động chung do Trung ương Đoàn chỉ đạo, đã từ lâu, Thành Đoàn đã có nhiều sáng kiến, đưa ra nhiều giải pháp để khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ học tập, nghiên cứu lý luận; tạo lập môi trường để đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, rèn luyện.

Bá Nam

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo