Chương trình nông thôn mới TP làm thay đổi diện mạo các huyện ngoại thành – Thời sự 17g 11/02/2019

(VOH) - Tại TPHCM, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến đáng kể, thay đổi diện mạo các huyện ngoại thành.

Đời sống, dân trí khu vực nông thôn được nâng cao, cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cấp; thu nhập bình quân đầu người tăng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh; khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được thu  hẹp đáng kể…

Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân tại 56 xã xây dựng nông thôn mới đạt 54,7 triệu đồng triệu đồng/người/năm; Số hộ nghèo tại khu vực nông thôn thành phố chỉ còn khoảng 2.100 hộ; giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt hơn 500 triệu đồng/ha/năm.

Năm 2018, đã có 02 xã đầu tiên đạt chuẩn 19/19 tiêu chí trong giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

Xung quanh nội dung này, phóng viên Minh Phước phỏng vấn ông Thái Quốc Dân – Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới TP.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo