Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6 vào cùng kỳ chi trả tháng 5 - Thời sự 17g00 30/4/2021

(VOH) - BHXH sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, bên cạnh việc kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1135 gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng (xong trước ngày 20/5/2021).

Hiện nay, cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng.

Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng dịch.

VOH

MC: Phú Sơn - Nhã Quỳnh

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo