Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực (Kỳ 2) - Thời sự 5g30 7/12/2022

(VOH) - Kỳ cuối của tọa đàm: “Phát huy vai trò của công đoàn trong cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

VOH

Bình luận

Đọc Báo