6 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 40,2% dự toán - Thời sự 11g00 9/7/2020

(VOH) - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, đạt được kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2020.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo