Trần Trí Thông vẹn một tấm lòng - Thi ca điểm hẹn 12/12/2022

“Tôi – em và một...” là tập thơ mới nhất của người lính Trần Trí Thông sau: Điều anh muốn nói với em, Em đừng chia nửa vầng trăng, Lục bát tìm mùa, Không thể bắt đền, Tiếng gà gáy trong ba lô,...

Sự kiện: Thi ca điểm hẹn

VOH

Bình luận

Đọc Báo