Tháng tiếp sức và đồng hành với người lao động năm 2023 - Thành phố lên đèn 6/12/2022

(VOH) - Chương trình Tháng tiếp sức và đồng hành với người lao động năm 2023 nhằm tăng cường kết nối NLĐ bị ngưng việc do đơn vị thu hẹp sản xuất kinh doanh.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo