Sức khỏe và cuộc sống - U buồng trứng và U nan buồng trứng 13/05/2018

(VOH) - Các khái niệm về U buồng trứng và U nan buồng trứng như thế nào? Thạc sĩ-Bác sĩ Nguyễn Thị Quý Khoa sẽ giải đáp thông tin này.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo