Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang lấy ý kiến người dân - Sài Gòn buổi sáng 9/8/2022

(VOH) - Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liên quan đến nội dung bỏ khung giá đất đang lấy ý kiến của người dân đến 25/9/2022.

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Quốc hội đã đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Hiện nay, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Bộ TN&MT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND, UBND cấp tỉnh để lấy ý góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Về cơ bản, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều, bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 08 điều, đáng chú ý là bỏ quy định khung giá đất, chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai. Xung quanh nội dung này PV Thùy Dương đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Duy Thành.

Dự thảo sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10/2022, tiếp tục được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023 và được thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023. Thị trường rất chờ đợi cơ quan chức năng lắng nghe tìm hiểu kỹ để khi triển khai thực tế có thể đạt được đúng mục tiêu hoàn thiện cơ chế giá đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân và để giá đất trở về giá trị thật của nó.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo